Rozbor odpadní vody

Kód Název rozboru Cena v CZK bez DPH Cena v CZK vč. DPH
W-W-254 Odpadní voda-rozbor dle zákona č. 254/2001 Sb., vyhl. č. 123/2012 Sb. a nařízení vlády č. 143/2012 Sb. 1.750,- 2.118,-
W-W-BASIC-428W Odpadní voda-základní rozbor dle vyhl. č. 428/2001 Sb., př. 10 550,- 666,-
W-W-NP-428 Odpadní voda-rozbor dle vyhl. č. 428/2001 Sb., př.10 – dusík + fosfor 780,- 944,-
W-W-IND-428 Odpadní voda-průmyslové odpadní vody vypouštěné do kanalizace dle vyhl. č. 428/2001 Sb., př. 15 3.100,- 3.751,-