Rozbor teplé vody

Kód Název rozboru Cena v CZK bez DPH Cena v CZK vč. DPH
W-WA-D-252-2  Teplá voda –vyrobená z vody pitné dle vyhl. č. 252/2004 Sb., př. 2  1.100,- 1.331,- 
W-LEG-PN  Legionella pneumophila  600,- 726,- 
W-PO4O-SPC  Fosforečnany (ortho-PO4) - SPC  160,- 194,- 
 W-THM  Trihalomethany (THM) - GCMS  1.250,- 1.513,- 
 W-WA-NONPOT-252-2  Teplá voda – vyrobená z jiné vody než z vody pitné dle vyhl. č. 252/2004 Sb., př. 2  1.150,- 1.392,- 
 W-WA-252-3  Teplá voda – z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců dle vyhl. č. 252/2004 Sb., př. 3  1.850,- 2.239,-