W-FULL rozbory

Kód Název rozboru Cena v CZK bez DPH Cena v CZK  vč. DPH
W-DG-NFULL 252/2004 Sb., př. 5 - pitná voda upravená z podzemní vody - krácený rozbor
(Escherichia Coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22C a 36C, amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, CHSKmn, chuť, konduktivita-vodivost, mangan, pach, pH, zákal, železo)
1.000,- 1.210,-
W-D-NFULL 252/2004 Sb., př. 5 -pitná voda upravená z povrchové vody nebo z podzemní vody ovlivněné povrchovou vodou - krácený rozbor
(Escherichia Coli, koliformní bakterie, Clostridium perfringens, počty kolonií při 22C a 36C, mikroskop. obraz – abioseton, počet organismů, živé organismy, amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, CHSKmn, chuť, konduktivita-vodivost, mangan, pach, pH, zákal, železo)
1.200,- 1.452,-
W-D-FULL 252/2004 Sb., př. 1 - úplný rozbor
(Clostridium perfringens, enterokoky, Escherichia coli, koliformní bakterie, mikroskop. obraz – abioseton, počet organismů, živé organismy, počty kolnií při 22C a 36C, 1,2-dichlorethan, amonné ionty, antimon, arsen, barva, benzen, etylbenzen, toluen, xyleny, benzo(a)pyren, beryllium, bor, bromičnany, celkový organický uhlík (TOC), dusičnany, dusitany, fluoridy, hliník, hořčík, CHSKmn, chlorethen (vinil chlorid), chloridy, chloritany, chrom, chuť, kadmium, konduktivita (vodivost), kyanidy celkové, mangan, měď, nikl, olovo, pach, reakce vody (pH), suma 4 PAU, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen, indent(1,2,3-cd)pyren, rtuť, selen, sírany, sodík, stříbro, tetrachloretan, trihalomethany, bromdichlormethan, bromoform, dibromchlormethan, bromoform, dibromchlormethan, trichlorethen, trichlormethan (chloroform), vápník, vápník a hořčík (celková tvrdost), zákal, železo)
5.800,- 7.018,-