Základní rozbory vody

Název rozboru Cena v CZK bez DPH Cena v CZK vč. DPH

Chemické složení a fyzikální parametry

(pH, celková tvrdost, konduktivita-vodivost, dusičnany dusičnanový dusík, dusitany, dusitanový dusík, železo, mangan, sírany, chloridy, amonné ionty a amoniak)

537,- 650,-

Mikrobiologické parametry

(koliformní bakterie, Escherichia coli)

207,- 250,-

Chemické složení + fyzikální parametry + mikrobiologické parametry 

zvýhodněná cena 

(koliformní bakterie, Escherichia coli, pH, celková tvrdost, konduktivita-vodivost, dusičnany, dusičnanový dusík, dusitany, dusitanový dusík, železo, mangan, sírany, chloridy, amonné ionty a amoniak)

702,- 850,-