Krácený rozbor vody

rozbor vody vhodný pro kolaudaci

 • Escherichia coli (kvantifikace)
 • koliformní bakterie (kvantifikace)
 • počty kolonií při 22 a 36 C
 • amonné ionty
 • barva
 • dusičnany
 • dusitany
 • CHSKMn
 • konduktivita (vodivost)
 • mangan
 • pach
 • pH
 • železo
 • zákal

cena za krácený rozbor vody

 • 1.210,- včetně DPH

 

Více informací o objednávce rozboru vody najdete zde. Objednat si ho můžete přímo zde.