Úplný rozbor vody

úplný rozbor vody podle vyhlášky 252/2004

 • Clostridium perfringens
 • enterokoky
 • Escherichia coli
 • koliformní bakterie
 • mikroskop. obraz - abioseston
 • počet organismů, živé organismy
 • počty kolnií při 22C a 36 C
 • 1,2-dichlorethan
 • amonné ionty
 • antimon
 • arsen
 • barva
 • benzen
 • etylbenzen
 • toluen
 • xyleny
 • benzo(a)pyren
 • beryllium
 • bor
 • bromičnany
 • celkový organický uhlík (TOC)
 • dusičnany
 • dusitany
 • fluoridy
 • hliník
 • hořčík
 • CHSKmn
 • chlorethen (vinil chlorid)
 • chloridy
 • chloritany
 • chrom
 • chuť
 • kadmium
 • konduktivita (vodivost)
 • kyanidy celkové
 • mangan
 • měď
 • nikl
 • olovo
 • pach
 • reakce vody (pH)
 • suma 4 PAU
 • benzo(b)fluoranthen
 • benzo(k)fluoranthen
 • benzo(ghi)perylen
 • indent(1,2,3-cd)pyren
 • rtuť
 • selen
 • síranyDPH
 • sodík
 • stříbro
 • tetrachloretan
 • trihalomethany
 • bromdichlormethan
 • bromoform
 • dibromchlormethan
 • bromoform
 • dibromchlormethan
 • trichlorethen
 • trichlormethan (chloroform)
 • vápník
 • vápník a hořčík (celková tvrdost)
 • zákal
 • železo

cena za úplný rozbor vody

 • 7.018,- včetně DPH

 

Více informací o objednávce rozboru vody najdete zde. Objednat si ho můžete přímo zde.