Orientační rozbor vody s mikrobiologií

tento rozbor vody zahrnuje základní chemicko-fyzikální ukazatele a základní mikrobiologii

 • pH
 • celková tvrdost
 • konduktivita (vodivost)
 • dusičnany
 • dusičnanový dusík
 • dusitany
 • dusitanový dusík
 • železo
 • mangan
 • sírany
 • chloridy
 • amonné ionty a amoniak
 • koliformní bakterie (přítomnost / nepřítomnost)
 • Escherichia coli (přítomnost / nepřítomnost)

cena základního rozboru vody s mikrobiologií

 • 850,- Kč včetně DPH

 

Více informací o objednávce rozboru vody najdete zde. Objednat si ho můžete přímo zde.