Základní orientační rozbor vody

Tento typ rozboru vody zahrnuje tyto chemické a fyzikální parametry

 • pH
 • celková tvrdost
 • konduktivita (vodivost)
 • dusičnany
 • dusičnanový dusík
 • dusitany
 • dusitanový dusík
 • železo
 • mangan
 • sírany
 • chloridy
 • amonné ionty a amoniak

cena základního rozboru vody

 • 650,- Kč včetně DPH

 

Více informací o objednávce rozboru vody najdete zde. Objednat si ho můžete přímo zde.